Uitleg over rijksfinancien.nl

Welkom op Rijksfinancien.nl. Deze site is gecreëerd om meer openheid te bieden over de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Aan de hand van open data van de verschillende ministeries wil het Rijk een stap maken om informatie uit de rijksbegroting en de uitgaven van het Rijk visueel inzichtelijker te maken. Deze site is in ontwikkeling. Einddoel is een moderne, interactieve site waar iedereen gebruik kan maken van de open data van het Rijk.

De site is daarom continu in beweging (permanent bèta); gedurende het jaar worden open data en functionaliteiten toegevoegd. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over deze site? Zie dan de contactgegevens onderaan de pagina.

Alle hier gepresenteerde gegevens zijn onderdeel van eerder gepubliceerde Miljoenennota’s, Begrotingen en Jaarverslagen. Deze Miljoenennota’s, Begrotingen en Jaarverslagen staan op: http://www.rijksbegroting.nl (Externe link). Geïnteresseerd in het bredere budgettaire beeld van de rijksoverheid? Kijk dan op miljoenennota en rijksbegroting (Externe link). Op deze pagina staat meer informatie over wat de Rijksbegroting precies is: https://www.rijksfinancien.nl/rijksbegroting/uitleg-begroting.

Vragen of feedback?

Mail naar:

begrotingopinternet@minfin.nl

Miljoenennota's, begrotingen en jaarverslagen

Rijksbegroting.nl