Rijksbreed overzicht

Wordt er meer of minder uitgegeven dan gedacht?

In het figuur zijn alle begrotingsartikelen zichtbaar als stippen (scroll over de bolletjes voor de naam). Indien er meer is uitgegeven dan aanvankelijk begroot, bevindt de stip zich boven de lijn. Indien er minder is uitgegeven dan aanvankelijk begroot, bevindt de stip zich onder de lijn. Als de uitgaven hoger uitvallen dan begroot, bijvoorbeeld door compensatie voor loon- en prijsbijstelling, wordt de begroting in de loop van het jaar bijgesteld en worden aan de Tweede Kamer zogenaamde suppletoire begrotingswetten aangeboden.

Hoe te gebruiken

  • In dit overzicht heeft elk begrotingshoofdstuk haar eigen kleur.
  • Elke begroting heeft meerdere artikelen (stippen).
  • Om het zoeken te vergemakkelijken kun je ministeries aan en uit zetten in de legenda.
  • Ook kun je alles uitzetten (knop ‘deselecteer alles’) en één ministerie kiezen.
  • Per begrotingsartikel (stip) zijn de uitgaven ten opzichte van de begroting weergegeven.
  • In- en uitzoomen kan via het scrollwiel.


Legenda