Brede heroverwegingen

Jaar Oplopend sorteren Doel Soort Meest betrokken partijen Status Naam rapport
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Afgerond Curatieve zorg details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Afgerond Internationale veiligheid details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging PGGM, FIN, WWI< AZ, BZK, EZ Afgerond Bedrijfsvoering details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging FIN, BZK, V&W, BZK, AZ Afgerond Openbaar bestuur details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Gemeente Den Haag, OCW, AZ, FIN, WWI, VWS/J&G, SZW, CPB Afgerond Toeslagen details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Gemeente Den Haag, FIN, EZ, AZ, SZW, VWS Afgerond Uitvoering belasting en premieheffing details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging EZ, AZ, Jusititie, BZK, FIN, DEF Afgerond Veiligheid en terrorisme details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging WRR, Jusitie, VROM, SZW, BZ, FIN, AZ Afgerond Asiel immigratie en integratie details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging LNV, BZ, DEF, EZ, VROM, FIN, AZ Afgerond Internationale samenwerking details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging OCW, FIN, VWS, SZW, AZ, Rijksuniversiteit Groningen, CPB, SCP Afgerond Langdurige zorg details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging LNV, EZ, VROM, FIN, AZ, EZ, BZ, CPB, PBL, ECN Afgerond Energie en klimaat details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging VROM, SZW, EZ, AZ, FIN, CPB Afgerond Werkloosheid details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging BZK, OCW, SZW, FIN, AZ, EZ, CPB, SCP Afgerond Op afstand van de arbeidsmarkt details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging FIN, OCW, EZ, VROM, LNV, CPB Afgerond Innovatie en toegepast onderzoek details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Justitie, FIN, OCW, EZ, LNV, AZ, SCP, CPB Afgerond Hoger onderwijs details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging FIN, LNV, AZ, OCW, VU, SCP, CPB Afgerond Productiviteit onderwijs details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging EZ, J&G, OCW, SZW, AZ, FIN Afgerond Kindregelingen details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging Stichting PCOU, Willibrord Stichting te Utrecht, VROM, AZ, FIN, EZ, VBZK, SZW, Universiteit van Amsterdam, CPB Afgerond Wonen details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging BZK, AZ, FIN, LNV, V&W, VROM, EZ, CPB, PBL, Vrije Universiteit (VU) Afgerond Mobiliteit en water details
2010 Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen Brede Heroverweging VWS, G&G, FIN, VROM, V&W, LNV, AZ, CPB, PBL Afgerond Leefomgeving en natuur details