Interdepartementale beleidsonderzoeken

Jaar Doel Soort Meest betrokken partijen Status Naam rapport
2018 IBO Fin, IenW, LNV, BZK, VWS, EZK, AZ IBO Luchtkwaliteit details
2018 IBO Fin, SZW, OCW, VWS, AZ, EZK, CPB, SCP IBO Deeltijdwerk details
2018 IBO Fin, AZ, EZK, SZW, OCW, SCP, CPB IBO Internationalisering van het onderwijs details
2018 IBO Fin, SZW, VWS, EZK, BZK, AZ, CPB IBO Toeslagen details
2018 IBO Fin, BZK, AZ, VWS, OCW, SZW, IenW, EZK, JenV IBO Koninkrijksrelaties details
2017 IBO Fin, OCW, SZW, VWS, JenV, BZK, AZ, CPB IBO Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt details
2017 IBO Fin, EZK, AZ, IenW, BZK, LNV IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen details
2017 IBO Fin, VWS, SZW, JenVj, OCW, AZ, BZK IBO Licht verstandelijk beperkten details
2016 IBO Fin, VWS, AZ, EZ, OCW, BZK, CPB IBO Innovatie in de zorg details
2016 IBO Fin, AZ, EZ, VWS, OCW, SZW, IenM, Buza, BZK, CPB IBO Subsidies details
2016 IBO OCW, AZ, Fin, EZ, BZK, SCP, CPB IBO Onderwijsachterstandenbeleid details
2016 IBO SZW, AZ, Fin, EZ, BZK, SCP, CPB IBO Arbeidsongeschiktheid details
2016 IBO Def, Fin, Buza, AZ IBO Gereedstelling details
2015 IBO I&M, Fin, AZ, BZK. EZ IBO Opgavegericht werken bij infrastructurele planning details
2015 IBO OCW, Fin, AZ, EZ, BZK, CPB IBO Schatkistbankieren OCW (risicobeheer en risicobeheersing details
2015 IBO BZK, Fin, AZ, SZW, EZ, PBL, IBO Sociale huur details
2015 IBO Fin, SZW, VWS, AZ, BZK, Buza, VenJ IBO Belastingdienst details
2015 IBO VenJ, Fin, AZ, I&M, SWOV IBO Verkeershandhaving details
2015 IBO VWS, Fin, AZ, OCW, SZW, BZK, EZ, RIVM, CPB IBO Gezonde leefstijl details
2015 IBO EZ, I&M, Fin, BZK, AZ, PBL IBO Kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen details
2014 IBO VenJ, Fin, AZ, DEF, BZK, Korps Nationale Politie, OM, een (regio)burgemeester IBO Effectiviteit Politie details
2014 IBO BZK, Fin, AZ, SZW, VenJ, DEF, OCW, VWS Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector details
2014 IBO OCW, Fin, AZ, EZ, SZW, CPB, SCP Effectieve leerroutes in het het funderend onderwijs details
2014 IBO EZ, SZW, Fin, AZ, CPB IBO Zelfstandigen zonder personeel details
2014 IBO DEF, Fin, AZ, Buza, Ko Colijn, Theo Ent, Walther Ploos van Amstel IBO Wapensystemen: Meer Bang for the buck details