Help

Op rijksfinanciën.nl laten we de rijksbegrotingsinformatie op een interactieve manier zien. Voor meer informatie hierover zie uitleg begroting.

Rijksbegroting

Wilt u directe toegang tot alle begrotingswetten en miljoenennota’s van de afgelopen jaren zie dan www.rijksbegroting.nl (Externe link)

Rijksoverheid

Wilt u meer informatie over de Rijksoverheid zie dan www.Rijksoverheid.nl (Externe link)

Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries (Externe link). Het ministerie van Algemene Zaken beheert de site. Op de pagina Over Rijksoverheid.nl (Externe link)