Noodmaatregelen

De noodmaatregelen zijn uitzonderlijke maatregelen die in deze crisis zijn genomen om werkgelegenheid te behouden en faillissementen te voorkomen. Het aantal maatregelen die de overheid heeft genomen is substantieel, zowel aan de ontvangstenkant (bijvoorbeeld via belastingen), als aan de uitgavenkant.

De noodmaatregelen zijn veelomvattend: vrijwel elk ministerie geeft ergens extra geld aan uit om gezondheidszorg te waarborgen, werk te stimuleren, inkomens te ondersteunen enzovoorts. Ook heeft de overheid verschillende maatregelen genomen in de vorm van fiscale maatregelen zoals btw-vrijstellingen, of als belastinguitstel waardoor ondernemers even wat meer lucht krijgen in deze moeilijke economische tijd). Ook heeft de overheid diverse garanties verhoogd: als blijkt dat sommige ondernemers niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen, dan springt de overheid bij. Binnen bestaande begrotingen heeft de overheid ook extra uitgaven gedaan aan coronagerelateerde maatregelen, deze hebben geen effect op het begrotingssaldo.