Overheidsfinanciën in coronatijd

In Nederland voeren we een trendmatig begrotingsbeleid. Dat betekent dat we de begroting inzetten om de economie te stabiliseren. In goede economische tijden bouwen we buffers op. In slechte tijden probeert het kabinet ervoor te zorgen dat mensen er minder last van hebben als het minder goed gaat met de economie, door uitgaven op peil te houden of discretionaire maatregelen te nemen. De overheid zorgt voor deze (automatische) stabilisatie via zowel de overheidsuitgaven als de overheidsontvangsten.

Samen zorgen de automatische stabilisatoren en discretionaire maatregelen voor een forse stimulans in de economie middels extra uitgaven en het opvangen van verminderde belasting- en premieinkomsten. Vanwege de stevige buffers die de afgelopen jaren zijn opgebouwd kan de begroting dat hebben.

Automatische stabilisatoren
Door trendmatig begrotingsbeleid te voeren accepteert de overheid een verslechtering van het begrotingssaldo in economisch slechte tijden, zoals de huidige coronacrisis, via de automatische stabilisatoren. De overheid vangt daarmee in feite een groot deel van de economische klap op door niet direct te bezuinigen en overheidsdiensten en -uitgaven op peil te houden.

Coronagerelateerde noodmaatregelen
Naast dat de economie wordt gestabiliseerd met trendmatig begrotingsbeleid, kan de economie aanvullend gestabiliseerd worden via discretionaire maatregelen zoals de coronagerelateerde noodmaatregelen. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard.

Budgettaire gevolgen coronacrisis