Plus of Min

Waar gaat meer of minder geld naar toe?

In dit overzicht zijn de begrotingshoofdstukken van de rijksoverheid elk in een aparte kleur weergegeven. Elk bolletje vertegenwoordigt één onderdeel, ofwel begrotingsartikel, van de betreffende begroting. De grootte van het bolletje geeft de omvang van het artikel binnen de begroting weer, hoe groter het bolletje des te groter de (relatieve) omvang. Door met de muis over de bolletjes heen te bewegen verschijnt een omschrijving. Hoofdstuk 9A is vanwege pragmatische redenen niet zichtbaar in dit overzicht. In de opendata vind u deze data wel terug.

Door op de knoppen in de bovenste balk te klikken kunnen de bolletjes gegroepeerd worden naar begrotingshoofdstuk en omvang (in euro) van de artikelen. Door in de bovenste balk op de namen van de ministeries te klikken kan de weergegeven selectie worden aangepast.

Rijksbegroting