2019

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
IIA Staten Generaal € 145.530
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 121.353
IV Koninkrijksrelaties € 108.756
V Buitenlandse Zaken € 9.976.656
VI Justitie en Veiligheid € 12.738.059
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 5.481.506
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 41.984.208
IXB Financiën € 7.534.228
IXA Nationale Schuld € 37.186.983
I De Koning € 43.252
X Defensie € 10.477.053
XII Infrastructuur en Waterstaat € 9.552.760
XIII Economische Zaken en Klimaat € 4.486.362
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 882.341
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 80.313.918
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 88.585.493
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 3.096.124
IIIA Algemene Zaken € 67.346
C Provinciefonds € 2.407.659
A Infrastructuurfonds € 7.368.034
H BES € 38.279
J Deltafonds € 1.042.886
F Diergezondheidsfonds € 34.585
B Gemeentefonds € 30.147.959