Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 59.844
2 Algemene Rekenkamer € 30.223
3 De Nationale ombudsman € 17.961
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.282
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.855
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 2.819
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.024
9 Kiesraad € 2.345
10 Nominaal en onvoorzien € 0