Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 40.434
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 11.198
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 28.517
6 Apparaat € 21.428
7 Nominaal en onvoorzien € 1.142
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 6.037