Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Belastingen € 2.776.428
2 Financiele markten € 25.023
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 294.050
4 Internationale financiële betrekkingen € 359.220
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 83.444
6 Btw-Compensatiefonds € 3.225.010
8 Centraal Apparaat € 256.491
9 Douane € 416.151
10 Nominaal en onvoorzien € 98.411