Justitie en Veiligheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 6.041.402
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.497.644
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 729.731
34 Sanctietoepassing € 2.686.793
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 271.971
37 Vreemdelingen € 1.063.580
91 Apparaat kerndepartement € 434.493
92 Nominaal en onvoorzien € 9.394
93 Geheim € 3.051