Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.302.361
3 Voortgezet onderwijs € 8.611.856
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.576.976
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.277.742
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.898.729
8 Internationaal beleid € 12.785
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 168.555
11 Studiefinanciering € 5.602.726
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 93.071
13 Lesgelden € 6.649
14 Cultuur € 967.703
15 Media € 960.829
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.228.371
25 Emancipatie € 15.880
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 259.975