Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 45.362
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 41.436
14 Wegen en verkeersveiligheid € 49.917
16 Spoor € 13.157
17 Luchtvaart € 27.329
18 Scheepvaart en havens € 38.555
19 Klimaat € 46.164
20 Lucht en geluid € 27.603
21 Duurzaamheid € 27.462
22 Externe veiligheid en risico's € 33.802
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 52.786
24 Handhaving en toezicht € 108.072
25 Brede doeluitkering € 899.965
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 7.795.954
97 Algemeen departement € 62.073
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 299.115
99 Nominaal en onvoorzien € -15.992