Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens € 622.720
12 Natuur en biodiversiteit € 119.510
50 Apparaat € 108.907
51 Nog onverdeeld € 31.204