Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 949.968
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 7.079.146
3 Arbeidsongeschiktheid € 10.238.105
4 Jonggehandicapten € 3.359.378
5 Werkloosheid € 3.896.679
6 Ziekte en zwangerschap € 2.906.802
7 Kinderopvang € 3.286.740
8 Oudedagsvoorziening € 39.629.888
9 Nabestaanden € 366.304
10 Tegemoetkoming ouders € 5.721.498
11 Uitvoeringskosten € 2.026.973
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 312.024
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 332.063
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 34.771
99 Nominaal en onvoorzien € 173.579