Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 730.754
2 Curatieve zorg € 53.537.387
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 26.976.918
4 Zorgbreed beleid € 1.211.761
5 Jeugd € 101.104
6 Sport en bewegen € 409.498
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 260.760
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.051.849
9 Algemeen € 25.589
10 Apparaatsuitgaven € 311.042
11 Nominaal en onvoorzien € -31.169