Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
41 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen € 524.289
42 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat € 723.477
43 Sociale vooruitgang € 767.093
44 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling € 777.260
45 Multilaterale samenwerking en overige inzet € 304.005