Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 67.034
2 Algemene Rekenkamer € 33.140
3 De Nationale ombudsman € 19.800
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.434
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.908
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 2.896
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.105
9 Kiesraad € 2.465
10 Nominaal en onvoorzien € 0