Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 13.643
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 15.838
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 28.516
6 Apparaat € 23.722
7 Nominaal en onvoorzien € 1.560
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 0