Financien

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
6 Btw-Compensatiefonds € 3.426.667
2 Financiele markten € 26.608
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 442.176
1 Belastingen € 2.944.639
9 Douane € 440.852
4 Internationale financiële betrekkingen € 103.694
8 Centraal Apparaat € 266.049
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 77.244
10 Nominaal en onvoorzien € 175.432