Deltafonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven € 341.207
1 Investeren in waterveiligheid € 462.448
2 Investeren in zoetwatervoorziening € 27.520
3 Beheer, onderhoud en vervanging € 133.253
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet € 13.043
7 Investeren in waterkwaliteit € 127.512