Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.685.628
3 Voortgezet onderwijs € 8.746.746
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.680.116
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.416.799
7 Wetenschappelijk onderwijs € 5.202.998
8 Internationaal beleid € 12.830
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 167.519
11 Studiefinanciering € 5.221.098
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 77.439
13 Lesgelden € 13.416
14 Cultuur € 1.005.094
15 Media € 1.023.125
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.172.446
25 Emancipatie € 15.167
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 277.396