Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 312.445
11 Waterkwantiteit € 53.480
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 30.784
14 Wegen en verkeersveiligheid € 85.836
16 Spoor € 28.508
17 Luchtvaart € 24.443
18 Scheepvaart en havens € 39.881
19 Klimaat € 44.374
20 Lucht en geluid € 26.045
21 Duurzaamheid € 89.644
22 Externe veiligheid en risico's € 34.204
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 57.643
24 Handhaving en toezicht € 123.234
25 Brede doeluitkering € 920.515
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.979.233
97 Algemeen departement € 60.451
99 Nominaal en onvoorzien € 861