Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens € 937.381
12 Natuur en biodiversiteit € 132.901
50 Apparaat € 126.761
51 Nog onverdeeld € 209.052