Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 1.743.338
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 7.002.798
3 Arbeidsongeschiktheid € 10.548.118
4 Jonggehandicapten € 3.386.123
5 Werkloosheid € 3.944.436
6 Ziekte en zwangerschap € 3.039.913
7 Kinderopvang € 3.461.212
8 Oudedagsvoorziening € 41.346.130
9 Nabestaanden € 351.516
10 Tegemoetkoming ouders € 6.550.142
11 Uitvoeringskosten € 2.176.368
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 252.368
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 372.070
98 Algemeen € 32.758
99 Nominaal en onvoorzien € 188.573