Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
10 Apparaatsuitgaven € 340.989
11 Nominaal en onvoorzien € 19.369
1 Volksgezondheid € 1.039.958
2 Curatieve zorg € 54.168.656
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 32.330.006
4 Zorgbreed beleid € 1.072.559
5 Jeugd € 95.773
6 Sport en bewegen € 436.166
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 254.599
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.238.449
9 Algemeen € 26.572