Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Duurzame handel en investeringen € 540.518
2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water € 753.477
3 Sociale vooruitgang € 764.679
4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling € 767.260
5 Versterkte kaders voor ontwikkeling € 253.152