2019

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
I De Koning € 36.403
IIA Staten Generaal € 173.466
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 131.662
IIIA Algemene Zaken € 66.433
IV Koninkrijksrelaties € 193.128
V Buitenlandse Zaken € 10.412.551
VI Justitie en Veiligheid € 13.494.746
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 5.560.716
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 41.548.373
IXB Financiën € 7.677.708
IXA Nationale Schuld € 41.997.196
X Defensie € 10.585.003
XII Infrastructuur en Waterstaat € 7.053.044
XIII Economische Zaken en Klimaat € 4.673.033
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 828.171
F Diergezondheidsfonds € 63.156
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 77.895.573
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 89.858.776
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 2.617.377
A Infrastructuurfonds € 5.560.402
J Deltafonds € 1.043.449
B Gemeentefonds € 31.297.982
C Provinciefonds € 2.154.585
H BES € 44.316