Uitleg jaarverslag

Wat is het Jaarverslag?

Het Rijksjaarverslag bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. De ministeries leggen in hun jaarverslag verantwoording af over hun uitgaven van het afgelopen jaar.

Jaarverslagen van alle ministeries

Na afloop van een begrotingsperiode maken alle ministeries een jaarverslag. Het jaarverslag geeft aan of het ministerie meer of minder heeft uitgegeven dan begroot. De ministeries sturen hun verslag naar het ministerie van Financiën. Alle verslagen samen vormen het Rijksjaarverslag.

Goedkeuring door Algemene Rekenkamer

Het ministerie van Financiën stuurt het Rijksjaarverslag naar de Algemene Rekenkamer(Externe link). De Algemene Rekenkamer moet de verslagen van de ministeries goedkeuren.

Aanbieding van het Rijksjaarverslag

De minister van Financiën presenteert het Rijksjaarverslag op Verantwoordinsdag aan de Tweede Kamer. De Kamer krijgt ook een toelichting van het ministerie van Financiën (financieel jaarverslag rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief).

Op de derde woensdag van mei presenteerde de minister van Financiën het Rijksjaarverslag aan de Tweede Kamer.

Op de pagina www.rijksbegroting.nl(Externe link) vindt u de afzonderlijke jaarverslagen samen met toelichting van het ministerie van financiën het financieel jaarverslag rijk en de toelichting van het kabinet de verantwoordingsbrief.

Voor meer informatie over het begrotingsproces zie tab Uitleg begroting