2019

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
IIA Staten Generaal € 145.530
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 121.353
IV Koninkrijksrelaties € 80.239
V Buitenlandse Zaken € 9.742.702
VI Justitie en Veiligheid € 12.729.406
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 5.342.359
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 41.571.603
IXB Financiën € 19.022.542
IXA Nationale Schuld € 37.186.983
I De Koning € 43.252
X Defensie € 12.724.903
XII Infrastructuur en Waterstaat € 9.458.900
XIII Economische Zaken en Klimaat € 13.457.671
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 967.169
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 80.274.911
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 16.178.184
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 1.921.265
IIIA Algemene Zaken € 67.346
C Provinciefonds € 2.407.659
A Infrastructuurfonds € 6.762.581
H BES € 38.279
J Deltafonds € 897.616
B Gemeentefonds € 30.147.959