2020

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
I De Koning € 44.362
IIA Staten Generaal € 162.135
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 133.782
IIIA Algemene Zaken € 70.323
IV Koninkrijksrelaties € 54.763
V Buitenlandse Zaken € 10.077.750
VI Justitie en Veiligheid € 13.374.041
VII Binnenlandse Zaken € 5.874.593
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 44.022.154
X Defensie € 11.395.659
XIII Economische Zaken en Klimaat € 13.805.123
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 1.486.957
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 84.364.151
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 18.678.755
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 2.888.779
B Gemeentefonds € 31.826.405
C Provinciefonds € 2.480.413
H BES € 41.875
IXB Financien € 18.277.138
XII Infrastructuur en Waterstaat € 8.835.720
F Diergezondheidsfonds € 36.357
A Infrastructuurfonds € 6.939.073
IXA Nationale Schuld € 36.701.905
J Deltafonds € 1.795.420