2019

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
I De Koning € 36.403
IIA Staten Generaal € 180.193
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 64.344
IIIA Algemene Zaken € 66.433
IV Koninkrijksrelaties € 168.546
V Buitenlandse Zaken € 10.518.235
VI Justitie en Veiligheid € 13.691.839
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 5.632.895
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 44.542.493
IXB Financiën € 14.370.442
IXA Nationale Schuld € 42.022.189
X Defensie € 12.750.648
XII Infrastructuur en Waterstaat € 7.917.059
XIII Economische Zaken en Klimaat € 14.028.147
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 932.166
F Diergezondheidsfonds € 63.156
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 79.791.599
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 20.298.489
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 4.043.528
A Infrastructuurfonds € 6.132.835
J Deltafonds € 799.175
B Gemeentefonds € 31.075.999
C Provinciefonds € 2.499.097
H BES € 43.176