Verkiezingen en formatie 2021

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Politieke partijen publiceren binnenkort hun verkiezingsprogramma’s en aan de formatietafel worden straks keuzes gemaakt voor de volgende kabinetsperiode. Nederland kent een rijke traditie met een gedegen voorbereiding op een nieuwe kabinetsperiode. Verschillende ambtelijke rapporten en adviezen faciliteren mogelijke politieke keuzes. Deze rapporten staan onder meer stil bij onderbouwing, maatschappelijke effecten, uitvoerbaarheid en budgettaire gevolgen van keuzes die een toekomstig kabinet kan maken. Via onderstaande knoppen zijn de verschillende rapporten toegankelijk gemaakt. Waar relevant kan de gebruiker eenvoudig zelf overzichten maken uit de verschillende keuzemogelijkheden. Zie daarnaast ook de voorbereidingen vanuit de planbureaus: CPB (Externe link), PBL (Externe link), SCP (Externe link).