Wie ontvingen in 2019?

Het Rijk verstrekt geld aan publieke organisaties en bedrijven. Het onderstaande interactieve overzicht laat de uitgekeerde bedragen zien.