2021

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
I De Koning € 45.684
X Defensie € 11.628.696
XII Infrastructuur en Waterstaat € 16.476.499
XIII Economische Zaken en Klimaat € 7.836.756
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 2.065.497
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 96.328.324
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 85.088.377
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 3.064.088
XIX Nationaal Groeifonds € 1.000.000
IIA Staten Generaal € 191.272
IIB Hoge Colleges van Staat € 136.578
IIIA Algemene Zaken € 82.087
IV Koninkrijksrelaties € 85.946
V Buitenlandse Zaken € 11.393.366
B Gemeentefonds € 32.818.978
C Provinciefonds € 2.483.429
A Infrastructuurfonds € 13.804.440
F Diergezondheidsfonds € 34.329
VI Justitie en Veiligheid € 14.210.633
H BES-fonds € 47.401
J Deltafonds € 1.218.675
K Defensiematerieelfonds € 4.610.299
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 6.642.953
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 43.683.553
IXA Nationale Schuld € 22.457.577
IXB Financien € 9.264.632